Esperanto kaj Angla dulingveco

Ĉi tiu blogo estas dediĉita al dulingveco Angla kaj Esperanta: Esperanto-blogo por homoj lernante la anglan, kaj angla-blogo por homoj lernante Esperanton. Ambaŭ en unu! Ĉiu paĝo havas tradukon de la teksto en ambaŭ lingvoj. Dankon por legi ĝin.

This blog is dedicated to being bilingual 
in Esperanto and English. An Esperanto blog 
for people learning English, and an English 
blog for people learning Esperanto. Both in 
one! Each page has a translation of the text 
in both languages. Thanks for reading it.

ekstelu

Kiel oni “ekstelu”?

Jen, ĉi tiu tabelo montras du eblajn vortojn. 1

Ek STEL u Komenciĝu brili stele
Eks TEL u Malkovru iaman urbon

How does one “ekstelu”?

Here, this table
shows two possible meanings. 

Kiu mi estas?

Mi naskiĝis en Kalifornio, Usono, kaj parolas la anglan pli ol ses dekjaroj. Kaj, mi ofte uzas multajn sarkasmojn. 2

ulo

Who am I?

I was born in Califoria, USA, and have spoken 
English more than 60 years. And, I often use 
a lot of "quips" or sarcasms.

Mi lernis Esperanton postege, kaj nun mi pensas, ke ĝi fariĝos la plej bona lingvo, fine multe pli internacia ol la angla. Esperantistoj estas pragmataj scivolemuloj. 3

Why do I write this blog?

I learned Esperanto much, much later, and
now think it will become the best language,
finally much more international than English.
Esperanto speakers are pragmatic curious people.

privateco, egaleco kaj sendependeco

La homa historio montras, ke la plej malfortaj ŝtatoj provas postuli la plej grandan kontrolon super homoj. Ŝajnas ironie, liberaj homoj havas la plej bonan registaron, kiam la liberaj homoj povas kontraŭi ĝin. Tial mi pledas por kompleta kaj senlima privateco, egaleco kaj sendependeco por la tuta homaro.

Jen, la privateca politiko por ĉi tiu retejo.

Mi proparolas la ĉifromonon Monero (XMR). Se vi volas subteni ĉi tiun blogon, bonvolu konsideri uzi Moneron. 4

privacy, equality and independence

Human history shows that the weakest states 
try to claim the greatest control over people.
It seems ironic, free people have the best 
government, when free people can oppose it.
That is why I advocate for complete and 
unrestricted privacy, equality and 
independence for all humanity. Here is 
the privacy policy for this website.

Privacy Policy

XMR

I advocate for the Monero (XMR) cryptocurrency. 
If you want to support this blog, please consider 
using Monero.

 1. Jen, la unua vorto.

  ek’stel’u

  ek: Aspekta prefikso signifanta ke procezo aŭ stato komenciĝas subite kaj precize je koncerna momento reta-vortaro
  stelo: Simboligo, kondukanto de la sorto, de la feliĉo reta-vortaro
  “ek”: prefix signifies immediate beginning  
  star: Symbolization, driver of fate, of happiness  

  Komenciĝu brili stele: “Start shining like a star”

  Due, la alia vorto.

  eks’tel’u

  eks: Iama, estinta kaj ne plu estanta; Forlasinta staton reta-vortaro
  telo: Arkeologia monteto kovranta iaman urbon kaj formita de kolektiĝo kaj posta erozio de materio alportita pro longe daŭra surloka homa loĝado reta-vortaro
  ex: former status, no longer in place, undone  
  tell: An archaeological hill covering a former city and formed by accumulation and subsequent erosion of material brought by long-term human habitation on the site  

  Malkovru iaman urbon: “Uncover a former city”

 2. quip

  sprit’aĵ’o, mok’ant’a dir’aĵ’et’o (dir’a ĵet’o?)

  sar’kas’mo 

 3. pragmatic, curious people

  sci’vol’em’ul’oj

  Esperanto USA 

 4. Monero is the Esperanto word for “coin”. More information here.

  Skanu QR-kodon malsupre, se vi volas donaci iom Moneron je tiu ĉi blogo. Mi rekomendas la monerujon “Cake wallet”.
  Scan the QR code if you want to donate any Monero to this blog. I recommend the Cake wallet.
  monero:86CjyK3nG5mNfBio6UZrTFJg1wvhBaaQq94gB7nqvShSMHvrS9uSTS8isC4M45oFmxMKKAqiBwh39AVGdjg53JV98TWBjKn

  monero:86CjyK3nG5mNfBio6UZrTFJg1wvhBaaQq94gB7nqvShSMHvrS9uSTS8isC4M45oFmxMKKAqiBwh39AVGdjg53JV98TWBjKn