“Kaŝi kaj Serĉi” estas la angla titolo de grandega kaj mistera pentraĵo de la ruso Pavel TCHELITCHEW.

"Hide and Seek" is the English 
title of an enormous and mysterious 
painting by the Russian Pavel 
TCHELITCHEW.  

image info
1

DAVENPORT rakontas al ni, ke la knabino ĉe la centro de ĉi tiu pentraĵo simbolas la saman knabinon skizitan de PICASSO kun kolombo kiel la “sicilia Persefono” kaj blinda Minotaŭro (simbolo por la mondo duone brutala). 2

DAVENPORT suggests the girl at the 
center of this painting symbolizes 
the same girl sketched by PICASSO 
with a dove as the 'Sicilian Persephone' 
and a blind Minotaur (a symbol for the 
world half burtal). 

Sicilian Persephone

DAVENPORT plu diras ke ĉi tiu “sento de la arkaika”, kaj moderigas “fremdiĝon al tio, kio iam estis plej konata”, kaj profundigas “nian tragikan senton de la mondo.”

DAVENPORT continues by saying this 
"sense of the archaic" both alleviates 
"alienation from what was once most familiar" 
and deepens "our tragic sense of the world." 

3

referencoj/references

 1. “Hide and Seek” 

 2. DAVENPORT, Guy. ‘The Geography of the Imagination’, North Point Press, 1981, p. 24-25. 

 3. DAVENPORT, Guy. ‘Imagination’, p. 27.