Jame RETIEF


Keith LAUMER wrote many short stories about Jame RETIEF, “a cynical spacefaring diplomat who constantly has to overcome the red-tape-infused failures of people with names like Ambassador Grossblunder. The Retief stories were greatly influenced by Laumer’s earlier career in the US Foreign Service.”

1 2

LAUMER said:

“I had no shortage of iniquitous memories of the Foreign Service.”

3

Keith LAUMER skribis multajn novelojn pri Jame RETIEF, 
"cinika spacvojaĝa diplomato, kiu konstante devas venki 
la ruĝa-bendajn-infuzitajn malsukcesojn de homoj kun nomoj kiel 
Ambasadoro Krudfuŝo. La Retief-rakontoj estis tre 
influitaj de la pli frua kariero de Laumer en 
la Usona Eksterlanda Servo."

4

LAUMER diris:

“Ne mankis al mi maljustaj memoroj pri la Eksterlanda Servo.”

LAUMER covers a lot of tropes. 5

LAUMER kovras multajn tropojn.

referencoj/references

 1. Science Fiction author Keith LAUMER 

 2. Jame Retief 

 3. WALKER, Paul. Luna Monthly (interview). 

 4. ruĝa-benda/red-tape 

 5. Retief at All The Tropes 


afiŝoj

 • Verdigris / Verdigro

  In 1969, If magazine published a short story by Kieth LAUMER called “Retief, the long-awaited master”. The setting for this world was the planet Verdigris. 1

  “They seem to have progressed from neon to nuclear annihilation in record time.” Second Secretary Retief commented. “But I think we have a good chance of bettering their track record.”

  En 1969, If-revuo publikigis novelon de Keith LAUMER 
  nomitan "Retief, la long-atendita majstro". La scenaro 
  por ĉi tiu mondo estis la planedo Verdigro.
  

  “Ili ŝajnas esti progresinta de neono al nuklea neniigo en rekorda tempo.” Dua Sekretario Retief komentis. “Sed mi pensas, ke ni havas bonan ŝancon plibonigi ilian rekordon.”

  “neniigo” 2

  image info
  Stropharia aeruginosa, “verdigris agaric” (Wikipedia)

  1. LAUMER, Keith. “Retief, the Long-Awaited Master”, If, April 1969, p. 127. (elŝuteble) Download here. More posts about Retief (pli afiŝoj pri “Retief”) 

  2. “neniigo”: Zamenhof atentigas (points out) 

 • Gambler's World

  La novelo “Gambler’s World” de Keith LAUMER estis eldonita de la revuo If en 1961. 1

  The short story "Gambler's World" by Keith LAUMER 
  was published by If magazine in 1961.
  

  1. “Gambler’s World” (aka “Palace Revolution”), If, November 1961. Project Gutenberg 

 • Diplomatoj

  Jame RETIEF estas la ĉefrolulo en pluraj satiraj sciencfikciaj rakontoj verkitaj de Keith LAUMER. RETIEF estas heroo, kiu venkas burokratiajn vojbarojn kun rekta, tuja agado kaj multe da bonŝanco. La rezultoj estas ridigaj.

  Jame RETIEF is the main character in several satirical
  science fiction stories written by Keith LAUMER.
  RETIEF is a hero who overcomes bureaucratic
  road-blocks with direct, immediate action and
  a lot of good luck. The results are hilarious.
  

  1 2

  image info

  1. Science Fiction author Keith LAUMER 

  2. Jame Retief