En 1951, d-ro Skolil volis ke la studentoj kompreni fizikajn kvantojn kun respekto al la reala mondo fenomeno.

In 1951, Dr. Skolil wanted students to grasp  
physical quantities in terms of real-world  
phenomenon.

image info

Estas dezirinde, ke la studento pri fiziko
akiru iun ideon pri la ordo de grando de la
diversaj fizikaj ecoj de la materio. De
solvado de problemoj koncernantaj ĉi tiujn
propraĵojn, studentoj povas akiri iom da
ideo pri relativaj grandoj kaj tre ofte
reteni ĉi tiun scion por praktika apliko.
Por tio estas dezirinde, ke la problemoj
en tekstoj kongruu kun praktikaj valoroj.

It is desirable for the student in physics
to obtain some idea of the order of magnitude
of the various physical properties of matter.
From solving problems involving these properties,
students may gain some idea of relative magnitudes
and quite often retain this knowledge for practical
application. For this reason, it is desirable that
the problems in texts be consistent with practical values.

1

referencoj/references

  1. Skolil, Lester L. “The Use of the Coulomb in Electrostatic Problems”, UC Davis Calif. https://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.1932784 

komentoj/comments