Laŭte sonoradas tra la pejzaĝo. La popoloj leviĝas, kaj la necerteco pliiĝas. Ni serĉas rifuĝon inter la plej fortaj. Sonoj de batalo ĉirkaŭas kaj alarmas nin.

Loud clanging rings out over the landscape.
The mob rises up, and uncertainty increases.
We seek refuge among the strongest.
Sounds of battle surround and alarm us.

image info
1 2

Joyce daŭrigas scenon de kaoso kaj fortego.

Joyce continues a scene of chaos
and violence.  

Assiegates and boomeringstroms.
Sod’s brood, be me fear!
Sanglorians, save!
Arms apeal with larms, appalling.
Killykill-killy: a toll, a toll.

3 4

Jen, esperante.

Alsieĝatejoj kaj sonoregondoj.
Bienuloj, teruru min!
Sanglorantoj, ŝparegu!
Armiloj sonoras kun alarmoj, abomeninda.
Kiliki-lik-ili, sonoregado.

referencoj/references

  1. A large church bell in Vienna, Austria called Pummerin 

  2. Granda sonorilo en Vienna, Austria nomata Pummerin 

  3. Joyce, James, “Finnegans Wake”, 1939, p. 4. http://finwake.com/01/01.htm#4 

  4. Joyce, James, “Finnegans Wake”, 1939, p. 4. http://www.finnegansweb.com/wiki/index.php/Page_4 

komentoj/comments