“Finnegans Wake” is written with a mixture of languages, non-standard English, and is known to be very difficult for readers to understand, even by advanced English speakers. It is impossible to translate all of its meanings, because few people agree on what all these meanings are. It is possible to create a very easy interpretation of some of the meaning that readers can find. This is what I have attempted to do in Esperanto.

"Finnegans Wake" estas verkita kun miksaĵo 
de lingvoj, ne normala angla, kaj oni scias 
ke ĝi estas tre malfacila por legantoj kompreni, 
eĉ de altnivelaj anglalingvanoj. Estas neeble 
traduki ĉiujn ĝiajn signifojn, ĉar malmultaj 
homoj konsentas pri kio estas ĉiuj ĉi signifoj. 
Eblas krei tre facilan interpreton de iuj 
el la signifoj, kiujn la legantoj povas trovi. 
Jen kion mi provis fari en Esperanto.


Amazon


biblioteko/library


Posts

 • turmentada angla rakontaĉo (1 el/of 17)

  The first few lines of “Finnegans Wake” 1 (angle 2)

  Jen la unuaj linioj de "Finnegans Wake"
  
  1. Vikipedio, “Finnegans Wake”. https://eo.wikipedia.org/wiki/Finnegans_Wake 

  2. Wikipedia, “Finnegans Wake”. https://en.wikipedia.org/wiki/Finnegans_Wake 

 • unue unuopa persono nomata (2 el/of 17)

  Krom ni mem, la unue unuopa persono nomata en “Finnegans Wake” estas Sinjoro Tristram.

  Besides ourselves, the first, singular, 
  named character in "Finnegans Wake" is Sir Tristram. 
  
 • 'gorgios' en Georgio (3 el/of 17)

  Joyce priskribis ne-ciganojn (angle: gorgios) en la usona ŝtato nomata ‘Georgio’.

  Joyce mentions gorgios (esperante: ne-ciganoj)
  in the state of Georgia, USA.
  

  fluo

 • la elfajra voĉo timigos vin! (4 el/of 17)

  kaj nun, io malfacile traduki…

  and now, to scare you! something difficult to translate...
  

  elfajrovoĉo

 • nathandjoe (5 el/of 17)

  jen, du-unu

  look, twone
  

  image info

 • sonor-rondo (6 el/of 17)

  Eĉ kiam oni ne povas aŭdi la bruadon ĉe la fora distanco, vi povas vidi ĝiajn malgrandajn ondojn sur la surfaco de la akvo, antaŭsigni la falo de Finnegan.

  Even when you can't hear the rumbling 
  in the far distance, you can see its 
  little ripples on the surface of water,
  to foreshadow the fall of Finnegan.
  

  sonor-rondo

 • la falo (7 el/of 17)

  La falo de Finnegan okazis antaŭ aliaj okazoj en la sama paĝo.

  Finnegan's fall occurred before other events on the same page.
  

  image info

 • malantaŭ la falo de Finnegan (8 el/of 17)

  Finnegan falis antaŭ aliaj okazoj, antaŭe priskribitaj, kaj tia tempa elemento kuŝas en malklara angla. Klarigu ĝin esperante.

  Finnegan fell before other events,
  already written about, and the time element 
  is hidden in obscure English. 
  Let's make it clear with Esperanto. 
  

  image info

 • mallonga avizo (9 el/of 17)

  Kiam la falo granda okazis,

  When the great fall occurred, 
  

  image info

 • Kiaj disputoj (10 el/of 17)

  Joyce nun prezentas scenon de kaoso.

  Joyce now presents a scene of chaos. 
  

  image info

 • Kiaj disputoj (daŭrigo) (11 el/of 17)

  Joyce daŭrigas scenon de kaoso kaj fortego.

  Joyce continues a scene of chaos
  and violence. 
  

  image info
  Douaumont Ossuary 1

 • sonoregondoj (12 el/of 17)

  Laŭte sonoradas tra la pejzaĝo. La popoloj leviĝas, kaj la necerteco pliiĝas. Ni serĉas rifuĝon inter la plej fortaj. Sonoj de batalo ĉirkaŭas kaj alarmas nin.

  Loud clanging rings out over the landscape.
  The mob rises up, and uncertainty increases.
  We seek refuge among the strongest.
  Sounds of battle surround and alarm us.
  

  image info
  1 2

  1. A large church bell in Vienna, Austria called Pummerin 

  2. Granda sonorilo en Vienna, Austria nomata Pummerin 

 • kasteloj ventolataj (13 el/of 17)

  Multaj debatoj finiĝas per apartaj vidpunktoj, kaj ĉiu vidpunkto sekvas sian propran celojn. Foje la vero gravas malpli ol potenco? Ĉar neniu ĉiam tute pravas.

  Many debates end in separate viewpoints,
  and every viewpoint promotes its own agenda.
  Sometimes truth matters less than power?
  Because no one is always completely right.
  

  image info

  1 2

 • here here (14 el/of 17)

  Kio estas manĝaĵo? Ion ajn ni manĝas, ĉu ne? Estas ĉiu nutraĵo, kion nia kulturo provizadis al la vivantaj homoj, hejmbestoj, kaj brutaroj kiuj manĝas ĝin. Tio, jes, kaj plia. La bestoj savaĝaj trovas iliajn manĝaĵojn en la naturo sen homaj asistadoj. Ni ankaŭ ĉasas sovaĝajn bestojn kaj fiŝojn por manĝi.

  What is food? Anything we eat, right? It's all
  the food our culture has provided to living people,
  pets and livestock that eat it. That, yes, and more.
  The wild animals find their own food in nature
  without human help. We also hunt and fish wildlife
  to eat.
  

  image info
  1 2

 • Fan-Si-Pan (15 el/of 17)

  Rigardante kelkajn frazojn en ĉi tiu alineo sur paĝo 4 de Finnegans Wake, ni eblas trovi montnomojn kaŝitajn en la teksto, kelkaj tre konataj loknomoj, kaj kelkaj ne.

  Looking back at a few sentences in this 
  paragraph on page 4 of Finnegans Wake, 
  we may find mountain names hidden in the text,
  some well-known place-names, and some not.
  

  the Verdons catapelting the camibalistics
  out of the Whoyteboyce of Hoodie Head.

  1

  Howth Head
  Howth Head (Hoodie Head)

 • where askes lay (16 el/of 17)

  la alineo finiĝas per ia idilia sceno, kverkoj, kaj ulmoj.

  the paragraph ends with a somewhat idyllic scene, oaks, and elms.
  

  image info
  Kverko apud Ŝeĥem (Oak at Shechem)

  Kaj ili donis al Jakob ĉiujn fremdajn diojn,
  kiuj estis en iliaj manoj, kaj la ringojn,
  kiuj estis en iliaj oreloj; kaj Jakob
  enfosis ilin sub la kverko, kiu estis
  apud Ŝeĥem.

  Genezo 35:4

 • feniksafino (17 el/of 17)

  La “pharce” (farso) estas senfina (kiel la ciklo de la fenikso).

  The "pharce" (farse) is neverending (like the cycle of the phoenix).
  

  image info
  1