• JOYCE, James. Finnegans Wake. Penguin, 1939.

“Finnegans Wake” is written with a mixture of languages, non-standard English, and is known to be very difficult for readers to understand, even by advanced English speakers. It is impossible to translate all of its meanings, because few people agree on what all these meanings are. It is possible to create a very easy interpretation of some of the meaning that readers can find. This is what I have attempted to do in Esperanto.

"Finnegans Wake" estas verkita kun miksaĵo  
de lingvoj, ne normala angla, kaj oni scias  
ke ĝi estas tre malfacila por legantoj kompreni,  
eĉ de altnivelaj anglalingvanoj. Estas neeble  
traduki ĉiujn ĝiajn signifojn, ĉar malmultaj  
homoj konsentas pri kio estas ĉiuj ĉi signifoj.  
Eblas krei tre facilan interpreton de iuj  
el la signifoj, kiujn la legantoj povas trovi.  
Jen kion mi provis fari en Esperanto.


Amazon


biblioteko/library


Posts