La “pharce” (farso) estas senfina (kiel la ciklo de la fenikso).

The "pharce" (farse) is neverending (like the cycle of the phoenix).

image info
1

and none so soon either shall the pharce
for the nunce come to a setdown secular
phoenish.

2 3

Kaj, esperante.

kaj neniam finiĝos ĉi tia
farso al sekularskribe
feniksa fino.

Ĉi tio kompletigas la unuajn kvar alineojn. Jen ligo 4 al la esperanta traduko ĝis ĉi tiu punkto. Ĉi tiuj estas konciza resumo de la tuta verko.5 Senĉesa lukto de la homaro kun si mem, la kondiĉo, kiun ni trovas ĉirkaŭ ni, kaj la festado de tio, kio estis antaŭe, kune kun antaŭĝojo de nekonata estonteco ankoraŭ malvidebla.

This completes the first four paragraphs.   
Here is a link to the Esperanto translation
up to this point. These are a concise  
abstract of the whole story. A neverending  
struggle of humanity with itself, the  
condition we find around us, and the  
celebration of what has gone before,   
along with anticipation of an unknown  
future yet to be seen.  

referencoj/references

komentoj/comments